Стефанов Моторс: първи в региона с новата корпоративна идентичност на Opel

04.12.2015

Opel е в процес на възраждане – с ясни стратегически приоритети и амбициозни, но изпълними бизнес цели. Продажбите на марката продължават възходящата си тенденция, а от 2016 до 2020 г. ще бъдат лансирани на пазара [ … ]