Актуализация на автомобилния софтуер„по въздуха“ (FOTA)

Свързаните функции и особено високо автоматизираното шофиране изискват постоянна надеждна работа по време на целия жизнен цикъл на автомобила. Задължителни са актуализациите на софтуера, които могат да се направят през облак. Bosch предлага необходимите управляващи блокове за комуникация и централен гейтуей компютър, а ETAS и ESCRYPT (и двете компании са част от Bosch Групата) доставят технологиите за пренос и кодиране. Те осигуряват и функционалната сигурност и защитата на данните след всяка актуализация.

Коментари